معاونت آموزش

به دنبال گسترش دامنه فعالیت های آموزشی و پژوهشی این پژوهشگاه، این معاونت در سال 1392 آغاز به فعالیت نمود. وظایف عمده این معاونت عبارت است از :

  • جذب اعضای هيـأت علمي مـورد نياز پژوهشگاه با توجه به برنامه‌هاي بلندمـدت، ميان مدت و كوتاه مدت پژوهشکده ها، تشکیل کمیته های تخصصی و انجام مراحل جذب مورد تایید وزارت علوم
  • پیگیری عملکرد علمی اعضای هیئت علمی و متقابلاً تسهیلات متقابل از سوی پژوهشکده­ ها
  • تصویب طرح های پژوهشی و کنترل روند اجرا
  • تسهيل دسترسي پژوهشگران به منابع علمي و پژوهشي داخل و خــارج از كشور. ايجاد كتابخانه تخصصي و مركز اسناد متمركز پژوهش‌هاي آموزشي
  • عقد تفاهم نامه با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور و سایر نهادها در راستای پیشبرد اهداف  پژوهشگاه
  • نشر و ترویج یافته‌های علمی در زمینه‌های فعالیت پژوهشگاه از طریق انتشار کتب و نشریات و تشکیل تجمعات پژوهشی و آموزشی
  • برگزاری دوره های کوتاه مدت  با هدف ارتقاء سطح علمی و مدیریتی محققین پژوهشگاه
  • همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور و سایر نهادها در راستای پیش برد اهداف
  • ايجاد كتابخانه تخصصي و مركز اسناد متمركز پژوهش‌هاي آموزشي