معاونت برنامه ریزی و فناوری

  علت وجودی تشکیل معاونت برنامه ریزی و فناوری پژوهشگاه برنامه ­ریزی و بسترسازی برای تحقق پژوهشگاه ی سرآمد و دستیابی به چشم ­انداز و اهداف بنیادین پژوهشگاه است. بدین منظور ساختار زیر را طراحی نموده است تا ماموریت خود را به سر منزل مقصود برساند.

  • گروه توسعه زیر ساخت و فناوری

 ماموریت این دفتر تامین اقتصادی، کیفی و به موقع نیازهای پژوهشگاه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق طراحی و ایجاد زیرساخت­ های مناسب با رویکرد فناورانه و ایجاد بسترهای مناسب برای ارتقاء امنیت و پایداری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشگاه است و با توجه به ماهیت و ابزارهای در دسترس این دفتر معرفی و اطلاع ­رسانی فناوری­ های کسب شده در گرو­ه­ های پژوهشی و محصولات پژوهشگاه و ارائه خدمات و سرویس ­های مناسب به پروژه­ های گروه­ های پژوهشی پژوهشگاه می­ باشد.

  • دفتر نوآوری و تجاری سازی

ماموریت این دفتر کمک به شکل ­گیری چرخۀ مدیریت نوآوری است که از ایده تا بازار را دنبال می­ کند. تجاری ­سازی فناوری­ های بدست آمده در پژوهشگاه یکی از وظایف اصلی این دفتر می­ باشد بطور طبیعی برای این امر مطالعۀ بازار، بازارسازی و انتقال نتایج این مطالعات و نیازهای مشتریان به گروه­ های پژوهشی ضرورت دارد.

  • دفتر مدیریت پروژه

فرآیند مدیریت پروژه سرآمد ایران که با استفاده از اصول، مولفه­ ها و فرآیند­های روش بین المللی پرینس2 و به رسمیت شناختن تکنیک ­ها و ابزار­های روش مدیریت پروژه پم‌باک در این پژوهشگاه تدوین شده می ­تواند مبنای خوبی برای روش مدیریت پروژه متناسب با شرایط کشور باشد، این دفتر با بهره ­گیری از این روش دستورالعمل ­ها،   آیین ­نامه ­ها و روال­ های مربوط به مدیریت پروژه را تدوین کرده و به گروه­ های پژوهشی در جهت تعریف و برنامه ریزی پروژه کمک می ­نماید، نگهداری اسناد، مستندات، درس ­ها و تجربیات پروژه ­ها و مدیریت دانش بدست آمده یکی دیگر از وظایف این دفتر می‌باشد.

  • دفتر سیاست گذاری

ماموریت این دفتر، برنامه ­ریزی راهبردی پژوهشگاه و تدوین آیین ­نامه ­ها، دستورالعمل­ ها و سیاست­ های کلی برای تحقق چشم­ انداز پژوهشگاه است.